Tvorba web stránek

tvorba web stránek

Tvorba web stránek – jak na to?

Pokud jste se rozhodli vytvořit webovou stránku pro vaši firmu nebo organizaci, máte na výběr ze dvou možností. Buď si ji vytvoříte sami s pomocí předdefinovaných šablon a témat, kdy vlastně tvorba celého webu spočívá v přepisování textu ze šablon, nebo si najmete profesionály. I v tomto případě však tvorba webové stránky vyžaduje vaši účast, neboť musíte úzce spolupracovat s web designérem.

Při spolupráci s profesionály

Vaší úlohou v tomto případě bude poskytnout web designérovi dostatek informací o společnosti, pro kterou má být web vytvořen. Musíte mu dát informace o fungování firmy, jejích cílech, produktech a také informace o tom, jakou máte o stránce představu, o zprávě, kterou má uživateli obsahu poskytnout a jaký dojem má zanechat. Kvalitní tvorba web stránek vyžaduje, aby vám developer kladl otázky s ohledem na cílovou skupinu zákazníků a smysl provozování připravované stránky.

Další krok při tvorbě web stránek

Po této fázi nastává tvorba web stránek, jejich funkčnosti. Web developer projede fázemi plánování, designu a samotné výstavby – tzv. development. Všechnu uvedené kroky však bude vždy konzultovat se zadavatelem projektu. Hlavně pokud jde o design stránky, má klient vždy poslední slovo. Je však dobré, pokud si klient nechá od zkušeného web designéra poradit, protože ten nejlépe ví, jak se chová standardní uživatel webu, jaké je jeho chování a jak ho navést k vykonání určité akce na webu.

Na závěr

tvorba web stránek

Jak si najít opravdu kvalitní firmu pro tvorbu web stránek?

Pokud tvorba web stránek skončila, následuje testování. V této fázi si klient vyzkouší funkci a správnost procesů na stránce a zkontroluje informace, které jsou na stránkách uveřejněny. Dobré web developerské firmy mají ve svých službách zahrnutou i možnost otestování stránek na skupině dobrovolníků. Vybraná skupina lidí reaguje na vytvořenou stránku a odpovídá na otázky s ohledem na design, jednoduchost, srozumitelnost apod.

Po zveřejnění stránky ještě následují aktualizace a doplňování obsahu, které se dělá v pravidelných intervalech. Je důležité, aby se klient dopředu dohodl s developerem na potřebě aktualizací. Od toho se může odvíjet celková cena projektu. Pokud se klient dohodne na pravidelné placené aktualizaci, je pravděpodobné, že samotná tvorba webových stránek bude levnější.

Napsat komentář