Co vám nabídne založení bankovního účtu v zahraničí?

Proč si založit a používat bankovní účet v některé ze zahraničních bank? Důvodů může být hned několik. Jako první je při založení bankovního účtu v zahraničí třeba zmínit snadný přístup k peněžním prostředkům v cizí měně. Díky zahraničnímu účtu je mimořádně snadné platit kartou po celém světě. Člověk tím ušetří nemalé finanční prostředky při každé platbě, u každého prodejce, nejen během dovolené a při stále oblíbenějším cestování. Zajímavou výhodou mnoha zahraničních bank je i to, že zachovávají bankovní tajemství. Jeho porušení by bylo trestným činem. Banky tak nemohou zveřejňovat, kdo má u ní veden bankovní účet, ani s jakým zůstatkem, stejně není povinna ani ohlašovací povinnost.

Dokumenty potřebné k založení bankovního účtu v zahraničí

založení bankovního účtu v zahraničí

Podpis dokumentů potřebných k založení bankovního účtu v zahraničí.

Každá zahraniční banka má své specifické přístupy při otevírání bankovního účtu. Vždy jsou však zapotřebí určité náležitosti, které mají více – méně všechny zahraniční banky společné. K těm především patří doklad vaší totožnosti a doklady k ověření adresy. Nejčastěji jde o doložení totožnosti pomocí dvou dokladů (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), a to pro všechny osoby, které chtějí mít podpisové právo k bankovnímu účtu. V dokladech na ověření adresy musí být jasně specifikováno, že adresa souhlasí s občanským průkazem. Nejlepší k tomuto účelu poslouží výpis z bankovního účtu, vyúčtování vody, elektřiny nebo telefonu.

Možné problémy při založení účtu v zahraničí

 

založení bankovního účtu v zahraničí

Průkaznost majetku je zapotřebí.

Některé zahraniční banky občas hledají důvody, proč občanům jiných států účty neotevřít. Mnohé banky vyžadují např. takové potvrzení od zaměstnavatele. Při otevírání účtu se může objevit otázka, zda si člověk nechá na tento nově zřízený účet posílat svou měsíční výplatu. V případě negativní odpovědi úředník vyžaduje potvrzení zaměstnavatele ohledně příjmu za poslední dva roky. Některé banky mají i jiné požadavky. Zahraniční banky, protože nemají dostatek informací o nových klientech, chtějí nějaký doklad navíc a větší informovanost. A tak občas vyžadují reference z jiných bank ohledně průměrného zůstatku na jiném účtu, který vlastní osoba žádající o založení bankovního účtu v jejich pobočce.

Napsat komentář